Projektbeskrivning

Ett krävande reklamuppdrag som gjorde beställaren mycket nöjd