Projektbeskrivning

Tvärbanan korsar järnvägen mellan Sundbyberg och Solna på en egen Bro.
Fackverksbron lyfts på plats över Järnvägen och är 76 meter lång och väger 320 ton.

Dokumentärfilmade Brolyftet för tvärbanan i Sundbyberg